wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje
 

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
 

Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.


Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Sklepie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.


Regulamin Sklepu – Regulamin składania zamówień w Sklepie Internetowym.


Sklep Internetowy - serwis internetowy (Serwis) dostępny pod adresem obsługiwanym przez Cnet Sp. z o.o. oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami, określonymi szczegółowo w Regulaminie Sklepu.


Użytkownik - osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca poprzez wykorzystanie urządzenia lub systemu informatycznego, korzystająca z zasobów informacyjnych Sklepu, od chwili wywołania adresu internetowego Sklepu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.
 

Poufność i bezpieczeństwo
 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez:

Cnet Sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 1,
00-204 Warszawa,
NIP: 5252553008, REGON: 146643294

 

Kto jest administratorem danych osobowych?


Administratorem Danych Osobowych jest firma Cnet Sp. z o.o. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 

Kontakt do administratora danych:


rodo@cnet.com.pl

Cnet Sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 1,
00-204, Warszawa
tel. 22 4652724


Zgodnie z ustawą o RODO użytkownikom serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 

Serwis Internetowy wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu przetworzenia i realizacji zamówienia, realizacji postanowień gwarancyjnych, zwrotów i wymiany towarów, a także w celu realizacji innych procesów związanych ze sprzedażą towarów i działaniami marketingowymi.
 

Korzystamy z danych osobowych użytkowników, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym lub wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o ofercie Serwisu drogą elektroniczną - na podany adres e-mail/numer telefonu lub w inny sposób przekazali nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej serwisu.
 

Jak przetwarzamy dane osobowe?
 

 1. Realizacja umowy sprzedaży towarów z serwisu.
  Przetwarzamy dane osobowe podane w toku procesu zakupowego wyłącznie w celu poprawnego procesowania zamówienia. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.
 2. Rejestracja w serwisie oraz założenie konta klienta
  Podstawą przetwarzania danych użytkownika jest umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu serwisu. Podanie danych osobowych użytkownika nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.
 3. Przeprowadzenie procesu reklamacji i zwrotu
  Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Wysyłka newslettera lub sms marketingowego
  Użytkownik, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych może otrzymać na swój adres e-mail lub podany numer telefonu wiadomość reklamową, która dotyczy oferowanych przez serwis produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych użytkownika jest zgoda wyrażona dobrowolnie. Nie jest ona obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili korzystając z przygotowanych do tego narzędzi. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
 5. W celach statystycznych na użytek wewnętrzny Administratora
  Serwis zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych na użytek wewnętrzny, polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników serwisu.
 6. Przetwarzanie danych ze źródeł publicznych
  Administrator również przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
 

Komu możemy przekazać Twoje Dane?
 

 1. Specyfika Serwisu sprawia, że czasami możemy udostępniać lub przekazywać Twoje Dane Osobowe innym podmiotom. Przekazanie może się odbywać wyłącznie po zawarciu przez nas umowy z innym podmiotem. Nie udostępniamy ani też nie przekazujemy Twoich Danych Osobowych, jeśli tego nie chcesz. Dane przekazujemy lub udostępniamy tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę albo jeżeli zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa.
 2. Jeżeli przekazanie Twoich danych jest niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, przekazujemy Twoje Dane firmie kurierskiej czy innemu usługodawcy zajmującego się dostawą.
 3. Do realizacji płatności za zakupione przez Ciebie towary, przekazujemy niezbędne dane płatnicze do wybranego dostawcy usług płatniczych.
 4.  Aby zapobiec wykonywaniu pewnych funkcji w Serwisie przez roboty internetowe stosujemy mechanizm zabezpieczający Google reCAPTCHA. Z tego powodu możemy ujawnić Google Inc. Twój adres IP.
 5. Możemy przekazać Twoje dane producentowi, dystrybutorowi zamówionego oprogramowania, w przypadku, gdy jest to niezbędne do udzielenia licencji.
 

Zabezpieczenie danych osobowych użytkownika

Cnet Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych.
Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

 

Dane związane z przeglądaniem zawartości serwisu.

Serwis zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości strony przez Użytkowników, w szczególności takie jak Logi Systemu, Adres IP, data wizyty w Sklepie.
Serwis nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
Serwis wykorzystuje informacje, o których mowa wyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu.

Serwis stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 2. W ramach serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 

Serwis stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników w serwisie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu niektóre funkcje w serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń w sprawie obowiązującej polityki prywatności prosimy o kontakt : rodo@cnet.com.pl

 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu